LICENCE PRO VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU

ÚvodDopravaLicence pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

97

3. Název služby (životní situace):

Licence pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Veřejnou nebo zvláštní vnitrostátní linkovou osobní dopravu může provozovat jen podnikatel v silniční dopravě, který je držitelem licence k jejímu provozování vydané dopravním úřadem. O udělení licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy rozhoduje na základě žádosti dopravce dopravní úřad, v jehož správním obvodu má být výchozí zastávka linky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost o udělení licence lze podat nejdříve 1 rok přede dnem, kdy žadatel hodlá zahájit provoz linkové osobní dopravy. Žádost o udělení licence vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje:

Dále musí žádost o udělení licence obsahovat: Licence se uděluje na 5 let nebo na kratší dobu, pokud o to dopravce požádal nebo na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, na jejímž základě má být linková osobní doprava provozována, jde‑li o linkovou dopravu na základě smlouvy o veřejných službách. Má‑li být tato doprava provozována na základě více smluv, uděluje se licence na dobu platnosti smlouvy, která má skončit nejdříve, nebo na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jejíž platnost uplyne dříve než za 5 let ode dne, kdy dopravce hodlá zahájit provoz, jde‑li o linkovou dopravu bez smlouvy o veřejných službách, jejíž trasa linky je stejná nebo obdobná jako trasa linky veřejné linkové nebo veřejné drážní osobní dopravy provozované na základě této smlouvy, nejméně však na 2 roky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Dopravcem předloženou žádostí o udělení licence v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, je příslušným dopravním úřadem pro udělení licencí, v případě, že v jeho správním obvodu má být výchozí zastávka linky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vydání licence nebo povolení nebo změna licence k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy:

       Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

O žádosti rozhodne dopravní úřad do 60 dnů ode dne jejího podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání licence nejpozději při převzetí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.  11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti usnesení o zastavení řízení o žádosti nebo u vydání rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravy.

26. Kontaktní osoba:

Andrea Strapáčová, telefon 595 622 680, e‑mail: andrea.strapacova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-04

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo