LICENCE PRO VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU OSOBNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU

ÚvodDoprava › Licence pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu
popis Chcete získat licenci pro vnitrostátní linkovou osobní silniční dopravu?
uživatelé Licenci může získat fyzická nebo právnická osoba, která provozuje silniční dopravu.
postup O licenci zažádáte podáním žádosti.
hodiny O žádosti rozhodne dopravní úřad do 60 dnů.
poplatek Za vydání povolení, licence nebo její změnu zaplatíte 300 Kč za každou vnitrokrajskou linku, 500 Kč za každou mezikrajskou linku.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Veřejnou nebo vnitrostátní linkovou osobní dopravu může provozovat jen podnikatel, který je držitelem licence. O jejím udělení rozhoduje dopravní úřad, v jehož správním obvodu se má nacházet výchozí zastávka plánované linky.
Licence se uděluje na dobu 5 let anebo na kratší dobu. Pokud má být doprava provozována na základě více smluv, uděluje se licence na dobu platnosti smlouvy, která má skončit nejdříve.
Popř. na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jejíž platnost skončí dříve než za 5 let od zahájení provozu linky. Pokud:
  • Jde o linkovou dopravu bez smlouvy o veřejných službách.
  • Její trasa je podobná trase jiné linky (veřejné linkové, drážní).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Licenci může získat fyzická nebo právnická osoba, která provozuje silniční dopravu.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O licenci je možné zažádat nejdříve 1 rok před zahájením provozu plánované linky.
Žádost o licenci musí obsahovat:
  • Informace o formě linkové osobní dopravy (např. pokud má jít o městskou autobusovou dopravu).
  • Trasu linky, včetně zastávek, jejich úplných názvů a určení výchozí a cílové zastávky.
  • Datum zahájení provozu linky.
Dále musí žádost obsahovat:
  • Informace, zda jde o linku, která bude provozována na základě jedné nebo více smluv. Dále údaje k identifikaci této smlouvy/smluv.
  • Informace, zda jde o zvláštní linkovou dopravu, kategorie cestujících a údaje o osobě, pro kterou se má tato doprava provozovat (jméno, příjmení, název / obchodní firma, datum narození, adresa trvalého bydliště).
  • Identifikační číslo a adresu sídla žádající právnické anebo podnikající fyzické osoby.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o udělení licence.
Průkaz totožnosti.
Pokud se žádá jménem právnické osoby, pak plnou moc pro její zastupování.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

O žádosti rozhodne dopravní úřad do 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání povolení, licence nebo její změnu zaplatíte 300 Kč za každou vnitrokrajskou linku, 500 Kč za každou mezikrajskou linku.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Andrea Strapáčová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo