EUROLICENCE V SILNIČNÍ MEZINÁRODNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDoprava › Eurolicence v silniční mezinárodní dopravě
popis Chcete získat eurolicenci pro provozování mezinárodní silniční dopravy?
uživatelé O získání eurolicence může zažádat podnikatel se sídlem v MS kraji, který se chystá provozovat mezinárodní silniční dopravu mezi členskými státy EU.
postup O eurolicenci a její opisy můžete zažádat podáním osobní, písemné anebo elektronické žádosti.
hodiny Pokud nelze vydat eurolicenci bezodkladně, bude vydána nejpozději do 30 dnů.
poplatek Za vydání eurolicence zaplatíte 1 000 Kč, za každý opis pak 200 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Nákladní nebo osobní dopravu velkými vozidly na území EU může podnikatel provozovat pouze na základě eurolicence. Ta má platnost 10 let a je nepřenosná.
Opis eurolicence musí být v každém vozidle, které podnikatel pro silniční dopravu používá. Opis musí řidič předložit na žádost oprávněného kontrolora. U soupravy vozidel mějte opis v tažném vozidle.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O získání eurolicence může zažádat podnikatel se sídlem v MS kraji, který se chystá provozovat mezinárodní silniční dopravu mezi členskými státy EU.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podnikatel v silniční dopravě musí:
 • Být oprávněn k provozování silniční dopravy:
  • velkými vozidly:
   • osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
   • nákladními vozidly nebo jízdními soupravami nad 3,5 tuny.
  • nově od 22. 5. 2022 vozidly jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.
 • Mít sídlo v Moravskoslezském kraji.
 • Nahlásit velká vozidla Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Prokázat finanční způsobilost pro velká vozidla a nově od 22. 5. 2022 pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje posoudí podanou žádost a v případě splnění podmínek vydá podnikateli eurolicenci a potřebný počet číslovaných opisů.
Pokud bude žádost o vydání eurolicence obsahovat nedostatky, bude podnikatel vyzván k jejich odstranění.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pokud nelze vydat eurolicenci bezodkladně, bude vydána nejpozději do 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání eurolicence zaplatíte 1 000 Kč, za vydání každého opisu pak 200 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Alice Netopilová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo