ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU A STŘEDISKA BEZPEČNÉ JÍZDY

ÚvodDopravaŠkolení řidičů profesionálů ve školicím středisku a… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

105

3. Název služby (životní situace):

Školení řidičů profesionálů ve školicím středisku a střediska bezpečné jízdy

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Akreditace k provozování výuky a výcviku pro provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Školení bezpečné jízdy k provádění zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Akreditace mohou získat fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O akreditace zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost pro akreditaci k provozování výuky a výcviku, ke které doložím:

Žádost pro provozování střediska bezpečné jízdy, ke které doložím:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

    Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Lhůta pro vydání akreditací je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě provozování školicího střediska bez udělené akreditace k provozování výuky a výcviku, případně střediska bezpečné jízdy je to sankce do 1 000 000 Kč.
Ostatní sankce jsou uvedeny v ustanovení § 56 odst. 2 až 4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-01-15

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo