ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU A STŘEDISKA BEZPEČNÉ JÍZDY

ÚvodDoprava › Školení řidičů profesionálů ve školicím středisku a…
popis Chcete školit řidiče profesionály ve školicím středisku? Chcete mít středisko bezpečné jízdy pro odečet bodů získaných za protiprávní jednání?
uživatelé Akreditace mohou získat fyzické podnikající osoby a právnické osoby.
postup O akreditace zažádáte podáním žádosti.
hodiny Lhůta pro vydání akreditací je 30 dnů.
poplatek Za vydání každé akreditace uhradíte poplatek 3 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Získání akreditace pro školení řidičů profesionálů ve školicích střediscích a akreditace pro provozování střediska bezpečné jízdy pro odečet bodů získaných za protiprávní jednání.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Akreditace mohou získat fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O akreditaci zažádáte podáním žádosti k provozování výuky a výcviku. V žádosti uvedete své identifikační údaje a rozsah požadovaného školení.
O udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy zažádáte podáním žádosti, ve které uvedete své identifikační údaje.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost pro akreditaci k provozování výuky a výcviku, ke které doložím:
 • Živnostenské oprávnění pro „provozování autoškoly“ nebo „mimoškolní výchovu a vzdělání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.
 • Písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém se vymezí organizace a rozsah výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů.
 • Seznam lektorů (jméno, příjmení + odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže):
  • Pro předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení: dosažené vzdělání v některém z uvedených oborů – lékař, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, sestra pro intenzívní péči, učitel odborných předmětů v oborech ošetřovatelství na středních a vyšších zdravotnických školách.
  • Pro ostatní předměty: dosažené vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v oblasti silniční dopravy nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy.
  • Pro provádění výcviku: držitel profesního osvědčení pro výcvik v řízení vozidla požadovaných skupin vozidel.
 • Právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky.
 • Právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku.
 • Kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle písmene b).
Žádost pro provozování střediska bezpečné jízdy, ke které doložím:
 • Rozhodnutí o udělení akreditace pro poskytování výuky a výcviku.
 • Písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém se vymezí organizace a rozsah školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění školení.
 • Seznam lektorů (jméno, příjmení + odborné předpoklady, které jsou definované v bodech níže):
  • Držitel profesního osvědčení alespoň na skupiny A, B, B+E, C, C+E a D.
  • Praxe v poskytování výuky a výcviku podle zákona 247/2000 Sb., po dobu nejméně 5 let.
  • Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.
 • Právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení bezpečné jízdy.
 • Kontrolní systém pro sledování souladu poskytovaného školení bezpečné jízdy s plánem podle písmena b).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Lhůta pro vydání akreditací je 30 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání každé akreditace uhradíte poplatek 3 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jan Zezulák

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo