ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K PODNIKÁNÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDoprava › Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě
popis Chcete získat osvědčení odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě?
uživatelé Ke zkoušce se může přihlásit každý zájemce o osvědčení z MS kraje.
postup Ke zkoušce se přihlásíte podáním přihlášky (osobně, písemně poštou, přes datovou schránku anebo elektronickým podáním).
hodiny Průběh a výsledek zkoušky bude vyhodnocen do 7 dnů.
poplatek Zkouška odborné způsobilosti i její opakování je bezplatné. Za vydání osvědčení po úspěšně složené zkoušce zaplatíte 1 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Je potřeba, aby byl odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele.
  • Způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které získal na základě složené zkoušky. Získané osvědčení se pak předkládá živnostenskému úřadu.
  • Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi.
  • U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly nad 3,5 tuny a na dopravu vozidly nad 2,5 tuny do 3,5 tuny zapojené do mezinárodní přepravy.
  • U osobní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly pro více než 9 osob.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Ke zkoušce se může přihlásit každý zájemce o osvědčení z MS kraje.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podmínkou pro získání osvědčení o odborné způsobilosti je úspěšné složení zkoušky. Zkouška má dvě části: test na počítači a psanou případovou studii. Po jejím úspěšném splnění obdrží žadatel osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, může ji opakovat buď celou, anebo pouze její část. Přihláška ke zkoušce musí obsahovat:
  • Jméno a příjmení žadatele.
  • Datum narození.
  • Trvalý pobyt.
  • Sdělení, k jakému druhu dopravy se žadatel přihlašuje ke zkoušce (osobní nebo nákladní doprava).
  • Ke které ze dvou částí zkoušky se hlásí, pokud nechce vykonat celou zkoušku.
  • Zvolený termín zkoušky dle vyvěšených termínů zkoušek odborné způsobilosti na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Průkaz totožnosti.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Průběh a výsledek zkoušky bude vyhodnocen do 7 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Zkouška odborné způsobilosti i její opakování je bezplatné. Za vydání osvědčení po úspěšně složené zkoušce zaplatíte 1 000 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Ladislav Guľa, DiS.

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo