UDĚLENÍ VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

ÚvodDoprava › Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel
popis Potřebujete udělit výjimku z omezení jízdy vozidla na dálnici a na silnici I. třídy?
uživatelé O udělení žádá ten, kdo má o výjimku zájem anebo kvůli jehož činnosti má být výjimka udělena.
postup O výjimku zažádáte písemným anebo osobním podáním žádosti.
hodiny Žádost o udělení výjimky krajský úřad vyřídí do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O udělení žádá ten, kdo má o výjimku zájem anebo kvůli jehož činnosti má být výjimka udělena.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro udělení výjimky je potřeba podat žádost, která bude obsahovat:
  • Jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby. Pokud je žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu, popřípadě název a její sídlo.
  • Územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat, a dobu požadované výjimky.
  • Účel a zdůvodnění výjimky.
  • Registrační značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je požadována výjimka.
  • Jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu, popřípadě název a sídlo provozovatele vozidla (pokud nepatří žadateli), podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad totožnosti.
Žádost obsahující požadované informace (viz výše).
Kopie technických průkazů vozidel.
Popřípadě kopii smlouvy, objednávky apod., které dokladují zajištění přepravy z důvodu, pro který o výjimku žádáte.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost o udělení výjimky bude vyřízena ve lhůtě 30–60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Natálie Kapcalová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo