PROFESNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝUKU A VÝCVIK ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ

ÚvodDopravaProfesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičská… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

104

3. Název služby (životní situace):

Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičská oprávnění

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vyučovat jednotlivé předměty v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O udělení profesního osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění rozhoduje na základě žádosti krajský úřad.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Zažádat o profesní osvědčení může fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Úspěšné složení zkoušky učitele výuky a výcviku a současné naplnění podmínek dle § 21 odst. 2 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Ke zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele u krajského úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly, a to podáním osobně nebo písemně podle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Ke zkoušce je potřeba doložit:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

     Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vyřízení je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Úhrada poplatku za vydání profesního osvědčení nejpozději při převzetí a předložení fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018-01-15

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo