STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA SILNICI I. TŘÍDY

ÚvodDopravaStanovení dopravního značení na silnici I. třídy › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

103

3. Název služby (životní situace):

Stanovení dopravního značení na silnici I. třídy

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy (užití dopravního značení a zařízení) podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O stanovení dopravního značení může zažádat ten, kdo má na jeho umístění zájem anebo se kvůli jeho činnosti má značení povolit.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně nebo písemně podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad totožnosti.
Žádost obsahující požadované informace (viz výše).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Jedná se o postup podle části VI. Správního řádu (zveřejnění návrhu a stanovení opatřením obecné povahy). Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno; doručování veřejnou vyhláškou neurčitému počtu adresátů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Účastníci řízení spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení, zejména se účastní úředního projednání věci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejedná se o správní rozhodnutí, vydává se opatření obecné povahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Právnická nebo podnikající fyzická osoba pokutu do 300.000 Kč (ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Při osobní, telefonické nebo e‑mailové konzultaci s odpovědným zaměstnancem.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-24

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-24

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo