FINANČNÍ ZPŮSOBILOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDoprava › Finanční způsobilost v silniční dopravě
popis Potřebujete prokázat svou finanční způsobilost pro provozování silniční dopravy?
uživatelé Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí na základě koncese provozovat silniční dopravu.
postup Finanční způsobilost pro silniční dopravu prokážete předložením účetních či daňových dokladů.
hodiny Finanční způsobilost podnikatel prokazuje do 31. 7. Pokud před tímto termínem zažádá o prodloužení, pak do 31. 8.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí provozovat silniční dopravu. A to:
  • Velkými vozidly (tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).
  • Nákladními vozidly nebo jízdními soupravami s hmotností přes 3,5 tuny (pokud jsou určeny k přepravě zvířat nebo věcí).
Prokazování finanční způsobilosti se vztahuje i na dopravce, kteří zajišťují dopravní obsluhu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí na základě koncese provozovat silniční dopravu.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro prokázání finanční způsobilosti musí být podnikatel schopen v průběhu ročního zúčtování splnit své finanční závazky.
Pro tento účel provede auditor anebo jiná oprávněná osoba ověření roční účetní uzávěrky žadatele. Ten musí prokázat, že každý rok disponuje kapitálem a rezervami nejméně ve výši 9 000 EUR, pokud je pro podnikání používáno pouze jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé další vozidlo.
Pro účely nařízení se každý rok stanoví hodnota eura v měnách členských států, které tuto měnu ještě nemají zavedenou.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklady, kterými podnikatel prokáže svou finanční způsobilost.
Žadatel o koncesi, který povede:
  • účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu.
  • daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Finanční způsobilost prokazuje podnikatel nejpozději do 31. července daného roku.
Pokud požádá úřad o prodloužení před uplynutím této lhůty, prokáže svou finanční způsobilost do 31. srpna daného roku.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Marie Odstrčilová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo