FINANČNÍ ZPŮSOBILOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDopravaFinanční způsobilost v silniční dopravě › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

94

3. Název služby (životní situace):

Finanční způsobilost v silniční dopravě

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správu podniku tak, aby podnikatel v silniční dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Prokázat finanční způsobilost musí všichni, kdo chtějí provozovat silniční dopravu, a to:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro prokázání finanční způsobilosti musí být podnikatel schopen v průběhu ročního zúčtování splnit své finanční závazky. Pro účely nařízení se každý rok stanoví hodnota eura v měnách členských států, které tuto měnu ještě nemají zavedenou. 

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč, pro rok 2022 povinen s platností d 21. 2. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně: 
Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč pro rok 2022 povinen s platností od 22. 5. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením dokladů Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, které prokazují splnění podmínky finanční způsobilosti. Doklady k prokázání finanční způsobilosti lze podat:

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy je příslušným úřadem pro podnikatele v silniční dopravě se sídlem v Moravskoslezském kraji.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor dopravy, oddělení dopravy:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklady, kterými podnikatel prokáže svou finanční způsobilost. Uznávané způsoby prokazování finanční způsobilosti podnikatele v dopravě:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Finanční způsobilost prokazuje podnikatel nejpozději do 31. srpna daného roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Podnikání v dopravě.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor dopravy.

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-04

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2022-03-11

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo