FINANČNÍ ZPŮSOBILOST V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

ÚvodDoprava › Finanční způsobilost v silniční dopravě
popis Potřebujete prokázat svou finanční způsobilost pro provozování silniční dopravy?
uživatelé Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí na základě koncese provozovat silniční dopravu.
postup Finanční způsobilost pro silniční dopravu prokážete předložením účetních či daňových dokladů.
hodiny Finanční způsobilost podnikatel prokazuje do 31. srpna daného roku.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí provozovat silniční dopravu. A to:
 • Velkými vozidly (tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).
 • Nákladními vozidly nebo jízdními soupravami s hmotností přes 3,5 tuny (pokud jsou určeny k přepravě zvířat nebo věcí).
 • Nově od 22. 5. 2022 i podnikatelé v silniční dopravě pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která jsou používána v mezinárodní dopravě.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí na základě koncese provozovat silniční dopravu. Prokazování finanční způsobilosti se vztahuje i na dopravce, kteří zajišťují dopravní obsluhu.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro prokázání finanční způsobilosti musí být podnikatel schopen v průběhu ročního zúčtování splnit své finanční závazky.
Pro účely nařízení se každý rok stanoví hodnota eura v měnách členských států, které tuto měnu ještě nemají zavedenou.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používána ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč, pro rok 2022 povinen s platností d 21. 2. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně: 

 •  227 781,- Kč (9 000 EUR) pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
 • 126 545,- Kč (5 000 EUR) pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
 • 22 778,1 Kč (900 EUR) pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

 Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB 2021/c 400/02, který činí 1 euro = 25,309 Kč pro rok 2022 povinen s platností od 22. 5. 2022 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

 •  45 556,2 Kč (1 800 EUR) pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
 • 22 778,1 Kč (900 EUR) pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklady, kterými podnikatel prokáže svou finanční způsobilost.
Uznávané způsoby prokazování finanční způsobilosti podnikatele v dopravě:
 • Prokazování finanční způsobilosti prostřednictvím bankovní záruky.
 • Prokazování finanční způsobilosti prostřednictvím pojistné smlouvy.
 • Prokazování finanční způsobilosti v případě, že dopravce není účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví.
 • Prokazování finanční způsobilosti v případě, že dopravce je účetní jednotkou podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Finanční způsobilost prokazuje podnikatel nejpozději do 31. srpna daného roku.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Marie Odstrčilová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo