OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Úvod › Ochrana osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Portálu služeb

Úvod

 1. Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 provozuje Portál služeb za účelem poskytování kvalitnějších služeb, tak aby občané vyřídili své záležitosti rychleji a efektivněji. Při provozu portálu služeb dochází ze strany Moravskoslezského kraje ke zpracování osobních údajů. Tento dokument informuje uživatele Portálu služeb o zpracování jejich osobních údajů, a to v souladu s čl. 13 a násl. Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).
 2. V rámci Portálu služeb je rovněž provozován Rezervační systém, který slouží občanům k objednání osobního jednání s pracovníkem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na konkrétní den a hodinu.
 3. Moravskoslezský kraj vystupuje při provozu Portálu služeb a Rezervačního systému jako správce osobních údajů, a to dle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení.

Povinně zadávané osobní údaje a jejich zpracování

 1. Povinně zadávané osobní údaje a jejich zpracování
 2. Při využití Portálu služeb a Rezervačního systému je jeho uživatel povinen uvést (tj. vyplnit) minimálně tyto osobní údaje:
  • jméno,
  • příjmení,
  • e-mail,
 3. Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci jsou zpracovány Moravskoslezským krajem dle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení, tedy vzhledem k nezbytnosti takového zpracování při plnění úkolu ve veřejném zájmu; přičemž kraj si je vědom toho, že zadané údaje jsou poskytovány ze strany uživatele dobrovolně.

Doplňkové osobní údaje a jejich zpracování

 1. Při využití Portálu služeb a Rezervačního systému může jeho uživatel uvést (tj. vyplnit) tyto osobní údaje:
  • titul,
  • datum narození,
  • telefon
  • adresa bydliště,
  • podobizna (avatar).
 2. Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci jsou Moravskoslezským krajem zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, tedy na základě uděleného souhlasu uživatele Portálu služeb a Rezervačního systému jakožto subjektu údajů.

Zpracování cookies

 1. Při provozu Portálu služeb a Rezervačního systému využívá Moravskoslezský kraj takzvané soubory cookies. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
 2. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace je vhodné použít nápovědu používaného prohlížeče. Pokud prohlížeč uživatele Portálu služeb či Rezervačního systému použití cookies povoluje, Moravskoslezský kraj předpokládá, že uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies.
 3. Cookies (anglicky sušenka) jsou malé datové soubory, které jsou důležité pro správnou a uživatelsky příjemnou funkcionalitu webových stránek. Tyto soubory krajský web ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů a zařízení, což ostatně činí většina internetových stránek. Cookies si lze tedy představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které uživatel na stránkách provedl, včetně jeho preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preference).
 4. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
 5. Moravskoslezský kraj používá cookies pouze k měřícím účelům a uložení registračních informací.

Další podmínky zpracovávaní osobních údajů

 1. Osobní údaje včetně cookies jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na prostředcích výpočetní techniky Moravskoslezského kraje.
 3. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným dalším subjektem a nejsou zpřístupňovány třetím osobám.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let.
 5. Místem zpracování osobních údajů je sídlo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k jejich předávání do zemí mimo Českou republiku ani nebude prováděno na prostředcích výpočetní techniky umístěných mimo Českou republiku.
 6. Další informace ohledně zpracovávání osobních údajů ze strany Moravskoslezského kraje jsou dostupné na https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/ochrana-osobnich-udaju---informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-113788/

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo