POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ; NEROSTNÉ BOHATSTVÍ; HORNICKÁ ČINNOST A GEOLOGIE

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Služby

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro umístění anebo povolení stavby.POZN. Koordinované závazné stanovisko je podklad pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění nebo povolení stavby (územní rozhodnutí/stavební povolení). Jedná se o vydání závazných stanovisek z hlediska…
Žádost o vydání povolení ke stavbě v chráněném ložiskovém území. Povolení může získat pouze žadatel, jehož stavba anebo zařízení nesouvisí s těžbou, ale nachází se v chráněném ložiskovém území či na území s důlními vlivy.
Žádost o posouzení vlivu stavby, zařízení, činnosti anebo technologie na životní prostředí a veřejné zdraví.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo