ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Odpadové hospodářství a prevence závažných havárií

Služby

Zařazení objektu do skupina A nebo skupiny B dle zaslaného návrhu na zařazení.
Služba je určena pro žadatele, kteří chtějí získat povolení k obchodování s odpady.
Předložení Protokolu o nezařazení do skupiny A či B krajskému úřadu.
Rozhodnutí v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem.
Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na práce související s rekultivací a zajištěním následné péče o skládku.
V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.Podání žádosti o úhradu nákladů vzniklých oprávněné osobě s převzetím nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami lékárně a s jejich odstraněním.
V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.Tato služba je určena pro provozovatele zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.
V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.Tato služba je určena pro žadatele, kteří chtějí provozovat nebo již provozují zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo