OCHRANA OVZDUŠÍ A INTEGROVANÁ PREVENCE

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělství › Ochrana ovzduší a integrovaná prevence

Služby

Žádost o vydání anebo změnu podmínek z hlediska ochrany životního prostředí coby celku pro vybrané průmyslové činnosti (např. hutní provozy, velké spalovací zdroje, spalovny, chemický průmysl, velké skládky odpadů, vybrané velkochovy apod.).V zařízení, pro které se o vydání anebo změnu…
Oznámení o výši poplatku za znečišťování ovzduší.
Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší se rozumí jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Žádost o vydání závazného stanoviska k realizaci stavby (popř. její změny), která obsahuje vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší. Vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší se rozumí jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší se rozumí jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo