MAJETEK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Úvod › Majetek Moravskoslezského kraje

Služby

Kraj nabízí nepotřebný movitý majetek, zpravidla od příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem. Seznam nabízeného movitého majetku se nachází na webové adrese: https://www.msk.cz/verejna_sprava/movity_majetek.html.
Tuto službu lze využít v případě zájmu o nakládání s nemovitým majetkem kraje (odkup nemovitostí, jejich směna), nabídky nemovitostí k prodeji, zřízení věcného břemene – služebnosti k tíži kraje apod.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo