DOPRAVA

Úvod › Doprava

Služby

Prokázat finanční způsobilost musejí všichni, kdo chtějí provozovat silniční dopravu. A to: Velkými vozidly (tj. osobními vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče). Nákladními vozidly nebo jízdními soupravami s hmotností přes 3,5 tuny (pokud jsou určeny k přepravě zvířat nebo…
Nákladní nebo osobní dopravu velkými vozidly na území EU může podnikatel provozovat pouze na základě eurolicence. Ta má platnost 10 let a je nepřenosná.Opis eurolicence musí být v každém vozidle, které podnikatel pro silniční dopravu používá. Opis musí řidič předložit na žádost oprávněného…
Povolení nadměrné přepravy a jízdy pracovních strojů nebo traktorového přívěsu.
Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace (stavební práce, vyhrazená parkování, provoz stánků, audiovizuální tvorba apod.).
Podání návrhů ke zlepšení návaznosti jízdních řádů veřejné osobní silniční dopravy.
Podání návrhů ke zlepšení návaznosti jízdních řádů v drážní dopravě.
Veřejnou nebo vnitrostátní linkovou osobní dopravu může provozovat jen podnikatel, který je držitelem licence. O jejím udělení rozhoduje dopravní úřad, v jehož správním obvodu se má nacházet výchozí zastávka plánované linky.Licence se uděluje na dobu 5 let anebo na kratší dobu. Pokud má být doprava…
Osvědčení pro provozování mezinárodní dopravy.Pro provozování mezinárodní dopravy lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem pouze na základě osvědčení řidiče.Osvědčení řidiče se vydává s platností na dobu 5 let na jméno daného řidiče. Osvědčení má v držení podnikatel…
Povolení připojení sousední nemovitosti k silnici I. třídy.
Získání profesního osvědčení pro výuku jednotlivých předmětů v rámci výcviku žadatelů o řidičské oprávnění. O udělení osvědčení rozhoduje krajský úřad na základě podané žádosti a absolvované zkoušky.
Provozování stanice technické kontroly je jedna z mála činností, která je regulovaná státem, tzn., že i v případě podání žádosti a doložení všech náležitostí nemusí žadatel oprávnění získat.Aby žadatel mohl provozovat stanici technické kontroly, musí mít: Oprávnění k provozování stanice technické…
Získání akreditace pro školení řidičů profesionálů ve školicích střediscích a akreditace pro provozování střediska bezpečné jízdy pro odečet bodů získaných za protiprávní jednání.
Stanovení dopravního značení na silnici I. třídy.
Povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy.
Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Je potřeba, aby byl odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele. Způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly prokazuje žadatel osvědčením o…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo