ŠKOLSTVÍ

Úvod › Školství

Služby

Pokud jste absolvovali zahraniční školu a obdrželi doklad o dosaženém vzdělání, můžete požádat krajský úřad příslušný podle místa pobytu o uznání tohoto vzdělání na území ČR.Po splnění všech náležitostí vám krajský úřad vydá: Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České…
Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku, kromě zkoušky společné části, absolutorium anebo byl z těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.Součinnost krajskému úřadu při posuzování žádosti…
Zápisový lístek slouží k potvrzení zájmu uchazeče stát se žákem dané střední školy. Svůj zájem potvrdí odevzdáním zápisového lístku.Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této škole, a to nejpozději do 15. března anebo 30. listopadu (pokud se hlásí na školu s talentovou…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo