KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Úvod › Kultura a památková péče

Služby

V případě, že chce vlastník národní kulturní památky provést její opravu, rekonstrukci, restaurování anebo jinou úpravu, musí předem získat závazné stanovisko krajského úřadu.Krajský úřad provede správní řízení, ve kterém se rozhodne, zda jsou navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče…
V případě, že chce vlastník provést přemístění kulturní památky (stavby anebo veřejně přístupné movité věci), musí si předem vyžádat souhlas krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.
V případě, že objevíte archeologický nález, který nebyl učiněn při archeologickém výzkumu, máte právo na odměnu. Tu dostanete od krajského úřadu až do výše ceny materiálu vašeho nálezu (v případě, že je nález vyrobený z drahých kovů anebo jiných cenných materiálů).V ostatních případech obdržíte…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo