ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Úvod › Územní plánování a stavební řád

Služby

Připomínky ke zveřejněnému návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, může před společným projednáním podat každý.V rámci jeho veřejného projednání mohou podat námitky dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a připomínky…
Určení příslušného stavebního úřadu krajským úřadem.
Žádost o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu a aktualizace Zásad územního rozvoje MS kraje.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo