ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Úvod › Územní plánování a stavební řád

Služby

Připomínky ke zveřejněnému návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, může před společným projednáním podat každý.V rámci jeho veřejného projednání mohou podat námitky dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a připomínky…
Určení příslušného stavebního úřadu krajským úřadem.
Žádost o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu a aktualizace Zásad územního rozvoje MS kraje.
Za pomoci institutu vyvlastnění je možné za splnění zákonných podmínek dosáhnout omezení či odnětí vlastnického práva.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo