ZDRAVOTNICTVÍ

Úvod › Zdravotnictví

Služby

Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, o které mohou zažádat fyzické i právnické osoby.
Výběrové řízení se koná před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb s příslušnými zdravotními pojišťovnami.VŘ se nekoná: Při uzavírání nové smlouvy se stejným subjektem, přičemž nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných služeb. Došlo-li k převodu všech majetkových…
V případě zániku anebo ukončení činnosti poskytovatele zdravotních služeb přebírá zdravotnickou dokumentaci pacientů krajský úřad, který ji uloží do svého archivu a následně zajišťuje předání poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient zvolí, a to na základě písemné žádosti pacienta, jeho…

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo