OBLAST SOCIÁLNÍ

Úvod › Oblast sociální

Služby

Poskytovat sociální služby mohou pouze registrované subjekty, které získaly oprávnění – což je rozhodnutí o registraci. Registrující orgán dále rozhoduje o změnách v registraci, zrušení služby nebo registraci nové sociální služby.
Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči anebo pěstounskou péči na přechodnou dobu.POZN. Žádost lze podat na příslušném obecním úřadu s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště.
Kraj určuje síť sociálních služeb, do které může vstoupit pouze registrovaný poskytovatel sociální služby. Do této sítě jsou zařazeny pouze subjekty, které mají veřejného zadavatele (obec, kraj anebo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a reagují na potřebu sociální služby na konkrétním území.
Žádost o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí anebo o jeho změnu.
Žádost o přiznání státního příspěvku anebo změnu jeho výše pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo